Obecnie, nowa wersja ServiceNow – Istanbul stała się bardziej stabilna. Podobnie jak w przypadku wszystkich ważnych wersji ServiceNow, w wersji Istambuł można oczekiwać wielu ciekawych funkcji. I to szczególne wydanie rzeczywiście ma pewne wybitne funkcje – zarówno dla administratorów, programistów, testerów, jak i zwykłych użytkowników. W tym artykule zostaną po krótce przedstawione najważniejsze z nich.
1. JavaScript debugger (dla kodu po stronie serwera)
Ponownie można użyć wbudowanego debuggera skryptów, do ustawiania breakpointów, wykonywania kodu krok po kroku i wyświetlania bieżących wartości zmiennych lokalnych i globalnych.

Aby uruchomić  Debugowanie skryptów z nawigatora aplikacji, przejdź do:

System Diagnostics -> Script Debugger.

Dzięki temu, że debugger działa na poziomie sesji, każdy developer może używać go niezależnie i nie ma ryzyka konfliktów z innymi developerami – działa tylko na breakpointy ustawione podczas transakcji działających w danej sesji.

Aby ustawić breakpoint, otwórz okno ze skryptem serwerowym (business rule, script include) i kliknij numer wiersza, w którym chcesz ustawić breakpoint.

is1

Powyższy przykład pokazuje aktualną wartość zmiennej lokalnej n.

2. Authorisation Code Grant Flow

Budując aplikację na smartphone, która wymaga pewnych funkcji, które mają być wykonywane w imieniu określonego użytkownika, poprzednio użytkownik musiałby być uwierzytelniany lokalnie w instancji.

Ale co zrobić, jeśli klient używa SSO? Teraz dzięki Oauth code grant flow możliwe jest generowanie tokenu dostępu dla dowolnego użytkownika, inicjując wywołanie REST API. Użytkownik dostaje ostrzeżenie, że aplikacja chce połączyć się z ich instancją ServiceNow, gdy tylko na to zezwoli, token zostanie utworzony i zostaną przekierowani z powrotem do ich aplikacji.

Odwiedź poniższy link, aby uzyskać więcej informacji:

docs.servicenow.com

3. RESTful API dla maili

Aktywując dedykowaną wtyczkę: : Email Service, a następnie /api/now/v1/email, możliwe jest odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą usługi REST. Na przykład można utworzyć wiadomość e-mail wysyłając obiekt typu JSON. Może to zastosować do uruchamiania wysyłania wiadomości e-mail z aplikacji mobilnych i powiadomień z usług internetowych.

Począwszy od Stambułu można też dodawać linki Unsubscribe i Manage Preferences do wychodzących wiadomości e-mail – dzięki temu odbiorcy mogąć kliknąć w bezpośrednie linki do tych ustawień. Wystarczy umieścić te obiekty w powiadomieniu e-mailowym:

${NOTIF_UNSUB}

${NOTIF_PREFS}

4. Nowe typy zmiennych dla katalogu usług:

Email – pole tego typu weryfikuje wprowadzany do niego łańcuch znaków po kątem standardowych charakterystyk e-maili (symbol @ i informacje o domenie)

URL –Pole tego typu sprawdza, czy wprowadzany do niego łańcuch pasuje do składni standardowych protokołów takich jak HTTP, HTTPS itp.

Ponadto można dostosować szerokość pola na formularzu określając udział procentowy, jaki poweinno zajmować. Zrób to w sekcji Type Specifications dla danego pola.

5. Condition Builder V2

Filtry pozwalają obecnie przeszukiwać listy powiązanych rekordów (related lists). Jest to nowa funkcjonalność, zanim się pojawiła wymagało to pisania długich skryptów z dużą ilością glide rekordów. Jak to działa?

Załóżmy, że chcesz otrzymać listę problemów – oczywiście ustawisz filtr w tabeli Problem. Ale co zrobić, jeśli chcesz spis wszystkich problemów, które są powiązane z co najmniej jednym aktywnym incydentem?

Przejdź do tej samej listy problemów i użyj Related List Conditions:

is2

Możliwości są dość duże. Zawsze chciałeś wyświetlić listę rekordów, w których obecny użytkownik jest jedną z osób zatwierdzających, prawda?

W ramach ciekawostki, możesz użyć tej samej funkcji w swoich Encoded Queries. Do tego celu użyj parametru ^RLQUERY (kopiowanie zapytania z filtru tabeli jest nadal najlepszym sposobem na pozyskanie treści zapytania).

Do tej pory nowe filtry współpracują z listami v3.

6. Automated Testing Framework

Z tym pluginem, ServiceNow daje możliwość uruchamiania testów automatycznych bezpośrednio na instancji.

Dostęp do pluginu jest domyślnie definiowany przez dwie role: atf_test_admin – posiadający pełny dostęp do funkcjonalności pluginu i atf_test_designer – mogący tworzyć pojedyncze przypadki testowe i zestawy testów.

Oprócz aktywowania pluginu, niezbędne do działania testów jest włączenie właściwości „Enable test/test suite execution”. Przejdź do Automated Test Framework > Administration > Properties i zaznacz właściwość „Enable test/test suite execution”  aby możliwe było wykonywanie testów automatycznych.

ATF umożliwia łączenie różnych, pojedynczych testów w jeden pakiet testowy, dzięki czemu w razie potrzeby można ponownie przeprowadzić te same testy w różnych konfiguracjach.

Aby uruchomić testy, otwórz moduł UI Test Runner:

is3

Moduł Test Run Queue zawiera obecneie wykonujące się i oczekujące na wykonanie testy , które są częścią uruchomionego zestawu testów (i jego podzestawów). Szkoda tylko, że nie przedstawia on kolejności wykonywania testów:

is4

Aby utworzyć prosty test, wykonaj następujące kroki::

  • Przejdź do ATF > Tests > New
  • Wyepłnij pola Name i Description
  • Kliknij Add Steps i dodaj wszystkie kroki testu jeden po drugim.

is5

Jak można się domyślić, jest wiele predefiniowanych aktywności, które można zawrzeć w teście.

  • Po dodaniu wszystkich kroków kliknij przycisk Run Test, uruchomić test:

is6

Klikając przycisk ” Click Here ” możesz zobaczyć zrzuty ekranu wszystkich wykonanych czynności.

  • Po zakończeniu wykonywania testów kliknij przycisk „Go to Result” aby zobaczyć wyniki:

is7

Jest to szczególnie przydatne, jeśli trzeba przetestować wiele powtarzalnych działań. Wystarczy uruchomić pakiet testowy i można pracować nad czymś innym w międzyczasie. Albo napić się kawy ????

Kroki do wykonania, które można dodać od testu to:

is8

ATF może być używany na wiele sposobów m.in.:  testowanie data policy, script include, workflow, Ui Action, walidacja formularza, Catalog Requests, integracje wiele więcej. Można również przekazywać wartości parametrów z jednego testu na drugi w przypadku złożonych scenariuszy.

7. Edytowanie aplikacji/modułów bezpośrednio z nawigatora 

Ta świetna mała funkcja jest znó1) dostępna – i ulepszona. Teraz możesz użyć ikony Ołówka obok dowolnej aplikacji lub modułu, aby bezpośrednio edytować jej ustawienia. Nie musisz już przeglądać list aplikacji lub modułów, aby znaleźć tą, którą chcesz edytować:

is9

8. Change Advisory Board (CAB) workbench

Jest to kokpit zbudowany z mocą Service Portal-u dedykowanego menedżerom ds. Zmian lub innych członków CAB. Pozwala zaplanować i zarządzać spotkaniami CAB, definiować osoby uczestniczące w takich spotkaniach, zautomatyzować harmonogramy przy użyciu filtrów (określić, które zmiany powinny być częścią konkretnego spotkania CAB), wyświetlić kalendarz zmian, zatwierdzić lub odrzucić.

is10

is11

9. Wspieranie emojis w anietach

Do prostej ankiety wystarczy 5 wbudowanych emojis zamiast zadawania użytkownikom długich pytań. Poniżej przedstawione jest jak one wyglądają.

is12

10. Szablon wiadomości e-mail

Ta fajna niewielka cecha ułatwia tworzenie i ponowne wykorzystanie treści Twoich powiadomień e-mailowych. Przygotowując układ możesz zobaczyć wszystko w czasie rzeczywistym – uważaj na swój własny edytor poczty elektronicznej WYSIWYG:

is13