CI w środowiskach szybko-zmiennych oraz IaaS

Automatyzacja zmian