ServiceNow to dużo więcej niż aplikacja webowa. To nowoczesna platforma do zarządzania procesami, usługami i infrastrukturą przedsiębiorstwa (Enterprise Cloud). W 2018 roku znalazła się na pierwszym miejscu listy najbardziej innowacyjnych firm na świecie według Forbes’a.

Historia i początki ServiceNow

Początki ServiceNow sięgają roku 2003, kiedy Fred Luddy założył Glidesoft. Obszarem działania firmy był IT Service Management opierający się na dobrych praktykach ITIL. W roku 2006 nazwę przedsiębiorstwa zmieniono na ServiceNow. Po pierwszym roku przychody wyniosły 13 milionów dolarów, a firma szybko zaczęła docierać do światowej klasy korporacji, takich jak Intel, czy AstraZeneca. W 2012 roku ServiceNow publicznie wkroczyło na giełdę z początkową ceną akcji w wysokości 18 dolarów (na dzień 1 stycznia 2019 kapitalizacja wynosiła 31 mld USD).

wizja ServiceNow vision - Fred Luddy

Narzędzia ServiceNow

ServiceNow składa się z szeregu modułów, funkcji i narzędzi, takich jak workflow, SLA, notyfikacje czy formularze, za pomocą których możemy budować dowolne aplikacje działające na wspólnym rdzeniu, jakim jest baza konfiguracji (CMDB).

ServiceNow daje możliwość korzystania z gotowych aplikacji zbudowanych na platformie lub wybrania samej platformy, na której programiści mogą tworzyć własne aplikacje od podstaw. Wśród aplikacji oferowanych przez ServiceNow znajdują się takie rozwiązania jak:

Każda wersja platformy ServiceNow nosi nazwę kolejnego miasta: Aspen, Berlin, Calgary, Dublin, Eureka, Fuji, Geneva, Helsinki, Istanbul, Jakarta, Kingston, London, Madrid, New York to be released by the end of 2019 (szczegóły wersji po kliknięciu poszczególnych nazw).

Wersje platformy ServiceNow

ServiceNow corocznie organizuje konferencję Knowledge poświęconą branży Enterprise Service Management (w tym IT). W 2018 roku spotkanie odbyło się w Las Vegas i zgromadziło ponad 18 000 uczestników. Więcej informacji o Knowledge 18 znajdziecie we wpisie tutaj.

Maksymalna dostępność danych

Na osiągnięcie doskonałych wyników dostępności, sięgających ponad 99,7%, pracuje 16 centrów danych zlokalizowanych na 5 kontynentach: Europie, Azji, Australii, Ameryce Północnej i Południowej. Nad bezpieczeństwem platformy czuwa dedykowany zespół specjalistów oraz organizacja zgodna z certyfikatami takimi jak: ISO27001, SSAE 16 SOC1 Type 2, SSAE 16 SOC2 Type 2.

Architektura chmury ServiceNow została zbudowana w modelu single-tenant, podwójnym disaster recovery oraz replikacją do osobnych data center. Każdy klient jest przypisany do dwóch centrów w tej samej lokalizacji w celu zapewnienia maksymalnej dostępności danych.

IT Service Management

Od wielu lat ServiceNow plasuje się w czołówce rozwiązań do zarządzania usługami IT. Platforma jest ceniona przede wszystkim za innowacyjność oraz dostarczanie kompleksowych rozwiązań, spełniających najbardziej wygórowane wymagania i dostosowanych do najbardziej skomplikowanych środowisk. Poniższe obrazy wskazują drogę ServiceNow w wybranych corocznych raportach Gartnera.

servicenow gartner 2015 and 2017

raport Gartnera - sierpień 2018

Raport Gartnera wskazujący pozycję ServiceNow na sierpień 2018.

Możliwości Platformy ServiceNow

ServiceNow pozwala na integrację procesów, zapewnia bezpieczeństwo, prostotę komunikacji i zarządzania, a także zwiększa efektywność pracy i usprawnia działanie przedsiębiorstwa. ServiceNow to doskonałe narzędzie, podnoszące komfort pracy i szybkość działania. Więcej informacji na temat platformy można znaleźć na oficjalnej stronie ServiceNow.