Ten artykuł jest wprowadzeniem do głównych komponentów ATF (Automated Test Framework). Moduł ATF ma łatwą i prostą w użytkowaniu strukturę, aby był szybki w obsłudze i mógł go używać każdy tester, nawet bez umiejętności programistycznych. Każdy test jest podzielony na przypadki testowe i kroki. Wszystko zaczyna się definiowaniem ról i uprawnień dla każdego użytkownika. Dla modułu ATF zostały stworzone dwa typy użytkowników: Test Admin i Test Designer. Każdy test może być używany w różnych zestawach testów (Test Suits) i dopasowany do różnych scenariuszy testowych. Przypadki testowe (Test Cases) są wbudowanymi krokami, które muszą być ułożone w odpowiedniej kolejności, aby przypadek testowy był wykonany w odpowiedni sposób. Przykładowy szablon testu możę być używany w różnych testach. Szablon testu incydentu zawiera zapisanie formularza, walidacje danych, testowanie workflow itp. Użytkownik ma możliwość obserwowania wykonywania się testów na bieżąco w oknie Client Test Runner. Użyteczną funkcjonalnością jest możliwość posiadania zrzutów ekranu dla każdego kroku i analizowania ich w celu zbierania informacji o błędach.  Długo oczekiwane przez wielu ludzi ATF zostało wdrożone w ServiceNow. Powstało narzędzie do automatyzacji testów w ServiceNow. Produkt ten został udostępniony jako wbudowany moduł ServiceNow od wersji „Istanbul”

ROLE:

ATF ma dwie zdefinowane role:  atf_test_admin ze wszystkimi uprawnienami i atf_test_designer, który może tworzyć, wykonywać testy oraz sprawdzać ich wyniki.  Z perspektywy testera, według mnie prazydatne były by dwie dodatkowe role: atf_test_manager i atf_test_tester.

Pasted Image

Zanim zaczniesz
ATF jest domyślnie aktywnym pluginem, ale aby wykonywać testy trzeba zrobić dwie rzeczy:
1 – dodać rolę: [atf_test_admin]
2 – Aktywować test execution property
Jak ją aktywować?
1- Przejdź do Automated Test Framework > Administration > Properties.
2 – Ustaw test execution property.
Aby umożliwić wykonywanie testów i zestawów testów zaznacz „Enable test/test suite execution”.
Aby uniemożliwić wykonywanie testów i zestawów testów odznacz „Enable test/test suite execution”.
3 – Kliknij „Zapisz”.

atfp3

TEST SUITES – zestawy testów
Kilka testów może tworzyć zestaw testów (test suit), który może być wykonywany za jednym razem.

atfp4

1. Test 1 uruchomiony i ukończony
2. Test 2 uruchomiony i ukończony
3. Test Suite B rozpoczyna się
4. Test 3 uruchomiony i ukończony
5. Test 2 nie jest uruchomiony ponownie, ponieważ był wykonany w Test Suit A
6. Test Suite B ukończony
7. Test Suite A ukończony

CLIENT TEST RUNNER
Ten moduł otwiera Clint Test Runner window. To okno, nazwane UI Test Runner, może być otwarte również z Run Test dialog box. Bez otwartego tego okna testy UI się nie rozpoczną.

atfp5

TEST RUN QUEUE
Ten moduł pokazuje listę testów, które oczekują na wykonanie lub są w tym momencie wykonywane. Gdy uruchomiony zostaje zestaw testów – test suit – lista zawiera wszystkie testy i ich podrzędne zestawy testów, jeśli istnieją. W tym module nie jest widoczna kolejność wykonywania testów, co ogranicza jego przydatność.
WAŻNE : Testy nie mogą być zakolejkowane do wykonania w późniejszym czasie

atfp6

TEST TEMPLATES
Ten moduł pokazuje listę szablonów testów. Są one używane do budowania testów z predefiniowanymi zestawami.
Po uruchomieniu modułu ATF są w tym module przykładowe testy zawierające predefiniowane kroki. Na formularzu szablonu testu znajduje się lista Test Step Configurations.

atfp7