„เครื่องพิมพ์ในสำนักงานไม่ทำงาน!” czy „Drukarka w biurze nie działa” – który opis incydentu jest dla Ciebie bardziej zrozumiały?

Problemy komunikacyjne w globalnych organizacjach
Dopóki nie władasz dobrze językiem Tajskim, to najprawdopodobniej wybrałeś tę drugą opcje. Jeśli Twój Service Desk jest Service Deskiem globalnym i porozumiewa się w ograniczonej ilości języków (np. tylko i aż w języku angielskim), a jednocześnie Twoja firma jest obecna w ponad 80 krajach na całym świecie, wówczas mogą zaistnieć pewne problemy w komunikacji.

Czy wiesz, że Twoja platforma ServiceNow jest w stanie tłumaczyć teksty w ponad 100 językach bezpośrednio w instancji? Drogi Service Desku, drogi pracowniku (nie posługujący się tym samym językiem co Service Desk). Wyślijcie wasze podziękowania do…

Integracji Google Translate oraz ServiceNow
W SPOC przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwala pracownikom rejestrować zgłoszenia w ich ojczystym języku i automatycznie tłumaczyć je na język zrozumiały dla agentów Service Desku, np. angielski. Zaimplementowane rozwiązanie automatycznie identyfikuje język zgłaszającego i dodaje następujące opcje do formularzu incydentu:

 

google_translate

 

  • Trans & Send – opcja ta tłumaczy wiadomość z języka w jakim została napisana przez agenta Service Desku na język zgłaszającego.
  • Translate Descriptions – opcja ta pozwala na przetłumaczenie pól odpowiedzialnych za opis zgłoszenia z języka zgłaszającego na inny wybrany język (np. angielski).
  • Translate selected text – opcja ta tłumaczy dowolnie zaznaczony tekst w zgłoszeniu i po przetłumaczeniu go umieszcza go w polu „uwagi do prac” („work notes”).

Te 3 opcje dają pełną oraz intuicyjną kontrolę nad tekstem oraz polami, które należy przetłumaczyć.

Na jakich zasadach działa opcja Trans & Send ?

Krok 1: Kliknięcie na guzik Trans & Send, spowoduje, że zobaczysz następujące okno:

trans_and_send

Krok 2: Wprowadź swój komentarz w języku angielskim i wybierz 'OK' by treść została przetłumaczona na język.
trans_and_send_2

Krok 3: Tłumaczenie zobaczysz w polu  ‘Translated comment’. Co więcej zobaczysz opcję ‘Send message’. Używając jej możesz wysłać wiadomość do rozmówcy.

send_message

 

Jak działa opcja  'Translate Descriptions'?

Po kliknięciu na guzik  Translate Description treść pól ‘Short Description’ i  ‘Description’ zostanie przetłumaczona na język angielski i pojawi się w polach ‘Work notes’ .

short_description

work_notes
work_notes_2
Translate selected text – co umożliwia skorzystanie z tej opcji?

Krok 1: Odszukaj i zaznacz tekst, który chciałbyś przetłumaczyć.

guten_tag

Krok 2: Po zaznaczeniu fragmentu tekstu, kliknij na Translate selected text.
Krok 3: Przetłumaczona fraza pojawi się w polu ‘Work notes’.

work_notes_3

SPOC: rozwiązujemy skomplikowane problemy optymalnymi rozwiązaniami
Powyższe rozwiązanie zostało w całości wymyślone, zaprojektowane oraz wdrożone przez SPOC, bazując na potrzebie biznesowej otrzymanej od firmy Exide. Wykorzystaliśmy świetne narzędzie dostępne dla Biznesu (Google Translate) i zintegrowaliśmy je w zręczny sposób z ServiceNow, bazując na naszych najlepszych praktykach, które rozwijamy od lat.

o firmie Exide Technologies
Exide Technologies to amerykańska firma produkująca akumulatory kwasowo – ołowiowe, w tym akumulatory samochodowe i przemysłowe. Cztery globalne grupy biznesowe firmy (Transportation Americas, Transportation Europe and Rest of World, Industrial Power Americas, and Industrial Power Europe and Rest of World) zapewniają produkty i usługi związane z magazynowaniem elektryczności. Organizacja obecna jest w ponad 80 krajach na całym świecie, zatrudniając ponad 9000 pracowników.