Jak wspomniano w poprzednim artykule, uczenie maszynowe i prognozowanie umożliwia wydajniejsze zarządzanie zasobami i usługami biznesowymi. A wszystko po to, aby zapobiegać niedostępnościom usług i incydentom. Wiele przedsiębiorstw stworzyło aplikacje bazujące na uczeniu maszynowym. Aplikacje różnią się od siebie w zależności od tego, w jakim typie przedsiębiorstwa będą używane. Mogą być wdrożone w sektorze edukacji, rządowym, technologicznym. Spójrzmy na kilka prawdziwych przykładów.

1- Eliminacja Niedostęności

Wyzwanie biznesowe

Niedostępności usług mają negatywny wpływ na klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Mogą przyczynić się do strat finansowych i zaszkodzić reputacji przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach przetwarzanie danych w chmurze jest wiodącym typem świadczenia usług na rynku. Infrastruktura jest coraz bardziej Agile’owa, zwinna i dynamiczna. To dlatego potrzebne jest rozwiązanie, które nie tylko zredukuje czas niedostępności, ale także będzie w stanie im zapobiec.

Rozwiązanie

Zamiast tradycyjnego monitorowania „command & control” zastowanie „Sensing & responding” poprzez używanie analityki wszelkiego rodzaju, sztucznej inteligencji i środków zapobiegawczych itp. Jak tego dokonać? Z ServiceNow, eliminując niedostępności za pomocą podejścia świadomego świadczenia usług.

outage1

Powyższa grafika przedstawia powiadomienie o możliwości wystąpienia awarii w przeciągu następnych 30 minut. Po kliknięciu w powiadomienie widzimy więcej detali głównej przyczyny awarii, wpływ awarii na biznes, czas powiadomień i wskazówki ułatwiające jej rozwiązanie.

outage 3

2 – Szybkie rozwiązywanie zagrożeń bezpieczeństwa

Wyzwanie biznesowe

Nowoczesne organizacje muszą zwracać szczególną uwagę na cyberbezpieczeństwo każdego dnia i reagować na pojawiające się zagrożenia w jak najkrótszym czasie. Od Chief Information Security Officer (CISO) do zgłaszającego incydent i działu bezpieczeństwa informacji jest długa droga. Wymagana jest między nimi ścisła współpraca oraz wychwytywanie i eliminacja intruzów, hakerów i szkodliwego oprogramowania z sieci przedsiębiorstwa. Przestarzałe środki komunikacji, współpracy i orkiestracji ograniczają ich możliwości.

Rozwiązanie

W tym przykładzie możemy zobaczyć jak ServiceNow łączy zarządzających bezpieczeństwem ze wszystkim czego potrzebują by dobrze wykonywać swoją pracę. Zarządzający bezpieczeństwem muszą na bieżąco śledzić stan zabezpieczeń i jego zmiany w czasie.

security2

3 – Poprawa jakości świadczonych usług

Wyzwanie biznesowe

Gdy dochodzi do zakłóceń w użytkowaniu produktu lub usługi, odpowiedź na zgłoszenie i rozwiązanie problemu muszą być jak najszybsze. Przedsiębiorstwa inwestują ogromną ilość pieniędzy na świadczenie usług i wsparcie klienta, aby dostarczyć usługi na jak najlepszym poziomie i sprawną pomoc w przypadkach awarii. Kluczowym aspektem jest tutaj czas, ponieważ przekłada on się bezpośrednio na koszty i satysfakcję klienta ze świadczonych mu usług. Dlatego ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy jakością usług, a czasem spędzonym na jej zapewnieniu. I tu służy pomocą ServiceNow. Dzięki inteligentnemu i intuicyjnemu narzędziu, jakim jest ServiceNow, możliwe jest identyfikowanie i rozwiązywanie problemów szybciej. Wszystkie potrzebne informacje powinny się znajdować w jednym miejscu.

Rozwiązanie

Używanie modułu Customer Service Management sprawia, że korzystanie z wachlarza powiązanych usług przez klientów staje się zupełnie bezproblemowe i bezstresowe, można zatem skupić się na dostarczaniu wartości wszędzie tam, gdzie klient jest w centrum uwagi.

Aplikacja daje możliwość samodzielnego sprawdzenia stanu usługi, urządzenia lub produktu, analizowania i w razie awarii dostarcza wskazówek do jej rozwiązania. Jest to możliwe dzięki modułowi „Knowledge Base” i  funkcjonalności umawiania spotkań z pracownikami działu technicznego. Poprawa usług świadczonych klientowi jest celem każdego przedsiębiorstwa.

service1

4 – Aplikacja New Hire

Wyzwanie biznesowe:

Przypuśćmy, że przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 400 nowych pracowników we wszystkich oddziałach przez cały rok. Taki poziom wzrostu zatrudnienia wywołuje ogromną presję i wysiłek w każdej organizacji. Jeśli proces zatrudniania nowych pracowników nie będzie dobrze przeprowadzony, przedsiębiorstwo może wywrzeć negatywne wrażenie na  nowozatrudnionych pracownikach. Wielu z nas używa urządzeń mobilnych i jest z nimi związana. Dlaczego więc nie stworzyć aplikacji wspomagającej nowozatrudnioną osobę bazując na ServiceNow i procesie HR? Dzięki temu wdrażanie nowej osoby jest dla niej prostsze, przyjazne i mniej stresujące.

Rozwiązanie

Proces zatrudniania nowych osób w świecie wszechobecnej technologii można przemyśleć i dostosować do potrzeb użytkowników. Dzięki wdrożeniu modułów ServiceNow takich jak: HR Service management, Knowledge Management, Live Feed, Service Catalog, Connect, Assets staje się to możliwe. Przykład rozwiązania wspomagającego nowozatrudnione osoby pokazany jest poniżej.

hr1

W artykule przedstawione zostały cztery przykłady powiązane z prognozowaniem oraz z tym jak używać prognozowania do budowania interaktywnych i inteligentnych aplikacji w ServiceNow.