Odkąd pojawiło się ServiceNow, technologia i innowacje rozwijają się bardzo szybko. Szybki rozwój powoduje zapotrzebowanie na większą liczbę nowych usług i aplikacji. Wersja za wersją, ServiceNow dodaje nowe funkcje i poprawia istniejące. Niedawno zajmowaliśmy się wersją Istambuł, która wydana była w styczniu 2017 roku. Teraz używamy i pracujemy nad niektórymi funkcjami przedstawionymi w tym wydaniu. Są to: Benchmark, Application Portfolio Management, Automated Testing framework i inne. ServiceNow po raz pierwszy stworzyło nową metodykę organizowania i kategoryzowania usług. Produkty i aplikacje są teraz zgrupowane w rozwiązania, m.in.: IT, Bezpieczeństwo, HR, Customer Support i aplikacje biznesowe. Te działy ServiceNow składają się z wielu odpowiednio dobranych aplikacji.

Nowa wersja ServiceNow nosi nazwę Jakarta i niedługo będzie dostępna. W tym artykule zostanie przedstawiony krótki przegląd nowych funkcji i zmian. Jakarta będzie miała 6 nowych aplikacji i około 30 poważniejszych ulepszeń, m. in: wydajność, wygoda użytkowania, rozszerzony moduł HR, Security i Customer Services, oprócz tego Cloud Management i Assets Management. Jednym z najważniejszych ulepszeń będzie zwiększenie wydajności, dzięki czemu ładowanie formularzy będzie do 37% szybsze oraz ładowanie list do 25% szybsze. Oznacza to możliwość pracy szybszej niż kiedykolwiek wcześniej. Po raz pierwszy będzie zawarta w serwisie ServiceNow funkcja przewodnika. Guided Tour Designer zwiększy produktywność użytkownika końcowego, dzięki możliwości tworzenia konfigurowalnych przewodników po stronie. Moduł ten umożliwia konfigurowanie przewodników krok po kroku poprzez różne aspekty systemu: role użytkowników, procesy przechodzące przez wiele stron i wiele tematów na jednej stronie. Guided Tour Designer będzie dostępny na platformie przedsiębiorstwa i domyślnie aktywny.

Benchmarks

Benchmarking został przeprojektowany, dodano 10 nowych wskaźników KPI, mierzących sposób działania organizacji IT w porównaniu z innymi. Jeśli więc spojrzymy na cele, są one porównywalne z celami branżowymi i właśnie tam porównujesz, gdzie wkraczasz. Jedną z największych zalet jest to, że wszystkie dane dla wszystkich klientów serwisu ServiceNow są przechowywane w chmurze. W ten sposób użytkownicy mogą porównywać ich wydajność i czas reakcji z innymi w tej samej branży.

Z wersją Jakarta klienci otrzymają 7 nowych wskaźników ITSM i 3 wskaźniki CMDB Health (w sumie 16 KPI, wliczając 6 z poprzedniego wydania). Mogą też zmieniać warunki wskaźników w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb.

Oto nowe KPI, które zostaną dołączone do wersji Jakarta:

  • Service Catalog: % zamowień zamkniętych w czasie SLA
  • Change: Średni czas zamknięcia zmiany w podziale na typ zmiany
  • Change: % zmian typu „Emergency”
  • Problem: Średni czas zamknięcia problemu
  • Problem: % problemów z priorytetem „High”

Aplikacja Benchmarks jest dostępna dla klientów bezpłatnie.

Predictive Alerts

Service Outages występują, gdy dział IT jest zaskoczony awariami, które można było przewidzieć. Zazwyczaj zespoły informatyczne nie chcą czekać na wystąpienie problemu, aby podjąć się reakcji na jego wystąpienie. Działy IT potrzebują pewnych rozwiązań, które będą stale gromadzić dane z istniejących systemów i określać, gdzie problem może wystąpić, dzięki czemu mogą się zmobilizować i zapobiegać pojawieniu się problemu. W wersji ServiceNow Jakarta istnieje rozbudowany system zarządzania zdarzeniami z funkcją uczenia maszynowego o nazwie Operational Intelligence. Nowe systemy używające algorytmów maszynowych są dołączane i wprowadzane w celu zapewnienia alertów predykcyjnych i inteligentnych odpowiedzi. Ogólny wynik polega na predykcyjnym podejściu do poprawy dostępności usług.

SAM

Plug-in SAM dostarcza podstawowe funkcjonalności pomagające odkrywać i śledzić zasoby oprogramowania. Nowy moduł SAM posiada możliwości tworzenia analiz porównujących ilość używanych i posiadanych zasobów z wartościami znajdującymi się na umowach z dostawcami. Używając starej wersji plug-in’u SAM, takie analizy nie są możliwe. Jeśli klient ich potrzebuje, musi zintegrować zewnętrzne systemy SAM z ServiceNow, aby stworzyć własne rozwiązanie lub używać arkuszy MS Excel. Dlatego wdrożenie nowego modułu ServiceNow SAM jest łatwiejsze, nie wymaga integracji z innymi systemami i nie ma kosztów utrzymania innego rozwiązania. Kluczową zaletą jest to, że moduł ServiceNow SAM jest jednym, kompleksowym rozwiązaniem, które pomaga zarządzać całością cyklu życia zasobów oprogramowania. Nie tylko może znaleźć problem, ale także pomóc w ich procesie rozwiązywania problemów.

Trusted Security Circles

Firmy chcą dzielić się i otrzymywać informacje o zagrożeniach od swoich dostawców i innych źródeł, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i bezpieczeństwo partnerom. W wersji Jakarta jest nowa aplikacja o nazwie Trusted Security Circles, aby umożliwić organizacjom wymianę danych o zagrożeniach. Wymiana danych przeprowadzana jest pod ścisłą kontrolą, którą można skonfigurować, gdy nowy klient dołączy do Trusted Security Circles .