Framework do automatycznych testów. (Istanbul) – Przegląd część 1